Algemene Voorwaarden

 

Swift Delivery verricht zijn nationale vervoersdiensten op basis van de Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC), waarvan de laatste versie is gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Rotterdam onder nummer 70/2012. Voor het internationaal vervoer gelden de CMR-condities. Aanvullend zijn ook de Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten (AVK) op al het vervoer van toepassing.

 

De algemene voorwaarden zijn hieronder te downloaden.

(AVK)

Algemene Voorwaarden

voor Koeriersdiensten

 

 

 

 

 

 

(AVC)

Algemene Vervoers Condities

 

 

 

 

 

 

 

(CMR)

Conventie voor het Internationaal

Vervoer van Zaken over de Weg

 

 

Home

Diensten

Opdrachtbon

Contact

Over ons

Voorwaarden